BİLDİRİ ÖZET KİTABI (2020)

ULUSAL LİSANSÜSTÜ MEKÂNSAL ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU 19-20 Haziran 2020

EDİTÖRYAL EKİP 

Elif Karakoç Gizem Aksümer Nahit Karaca

GRAFİK TASARIM VE DÜZENLEME 

Elif Hant

SOSYAL MEDYA EKİBİ
Bahar Aksel Enşici, Bengisu Ertek, Nahit Karaca

VİDEO DÜZENLEME 

Barış Göğüş

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları – 886 

KOD: eMSGSÜ-MF-ŞBPB-020/06-Kat1
ISBN: 978-605-5005-98-
6