2021 LİSANSÜSTÜ MEKANSAL ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU GELİYOR!

Lisansüstü Mekansal Çalışmalar Sempozyumu 2021 yılında da ulusal nitelikli olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumun yılın son çeyreğinde hibrit modelde (online ve yüz yüze) gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Bununla ilgili bildiri çağrısı ilerleyen günlerde yapılacaktır.

Tasarım + Kuram Dergisi için Tam Metin Değerlendirmeleri Başladı!

Sempozyumda seçilen tam metinler Tasarım + Kuram dergisinin Mart 2021 sayısında çıkacak özel dosyada yayınlanmak üzere hakem değerlendirmesine girecektir. Bu süreç şimdiden başladı ve özel dosya için hakem değerlendirmesine alınacak bildiri tam metinleri seçildi.

Özel dosyada, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Aksel Enşici, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Aksümer, Ar. Gör. Dr. Kumru Çılgın ve Ar. Gör. Dr. Tuğçe Tezer editör, Ar. Gör. Elif Hant ise editör yardımcısı olarak görev almaktadır.

2020 BİLDİRİ ÖZET KİTABI YAYINLANDI

2020 // SEMPOZYUM PROGRAMI VE VİDEOLAR

Sempozyuma gelen videolar kanalımıza yüklenmiş, yayına açılmıştır. Bildiri videolarını kanalımızdan izleyip, soru ve katkılarınızı iletmeniz bizler için çok değerli. Farklı oturumlara aşağıdaki oturumların linklerinden erişebilirsiniz.

Oturum 1: Mekânsal Değişme

Oturum 2: Mekânda Politika ve Mücadele

Oturum 3: Toplumsal Cinsiyet

Oturum 4: Doğa ve Mekan İlişkisi

Oturum 5: Hareket Mekânları

Oturum 6: Mekân ve Temsil

Oturum 7: Mekân Tasarımı ve Yaşam Kalitesi

Oturum 8: Mekânı Tasarlamak

SEMPOZYUM PROGRAMIMIZ KESİNLEŞMİŞTİR. VİDEOLAR YOUTUBE KANALINDA

Sempozyum programımıza kesinleşmiştir.

12-13 Haziran 2020 tarihlerinde bildirilerin 20 dakikalık (en fazla) sunum videoları oturumlar halinde YouTube üzerinden paylaşılacak ve dinleyicilerin erişimine açık olarak sunulacaktır. 

19-20 Haziran 2020 tarihlerinde ise canlı olarak soru ve cevap seansları gerçekleştirilecektir. Bildiri sahipleri ve moderatörlerin katılacağı ZOOM toplantısı olarak düzenlenecek bu oturumlar eşzamanlı olarak https://www.youtube.com/c/MSGSUsehirvebolgeplanlamabolumu kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. 

19-20 Haziran tarihlerindeki oturumlarda bildiri sahiplerinin bildirilerini 3 dakikada kısaca açıklamasının ardından canlı yayında veya YouTube kanalında sorulan sorulara yanıt vermeleri beklenecektir.

Program

TAM METİNLERDEN SEÇİLENLER TASARIM+KURAM DERGİSİNDE YAYINLANACAKTIR

Bildiri tam metinleri kör hakem sürecinden geçtikten sonra seçilenler Tasarım+Kuram dergisinde yayınlanacaktır. Derginin bütün sayılarını incelemek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

SEMPOZYUM ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu çevrimiçi ortamda düzenlenecektir. 

12-13 Haziran 2020 tarihlerinde bizlere iletilen 20 dakikalık (en fazla) sunum videoları oturumlar halinde YouTube üzerinden paylaşılacak ve dinleyicilerin erişimine açık olarak sunulacaktır. Bu aşamada izleyicilerden sorular alınabilecektir.

19-20 Haziran 2020 tarihlerinde ise canlı olarak soru ve cevap seansları gerçekleştirilecektir. Bildiri sahipleri ve moderatörlerin katılacağı ZOOM toplantısı olarak düzenlenecek bu oturumlar eşzamanlı olarak

https://www.youtube.com/c/MSGSUsehirvebolgeplanlamabolumu kanalından

canlı olarak yayınlanacaktır. 

Bildiri sahiplerinin bildirilerini 3 dakikada kısaca açıklamasının ardından canlı yayında veya YouTube kanalında sorulan sorulara yanıt vermeleri beklenecektir.

2020 // ULUSAL LİSANSÜSTÜ MEKÂNSAL ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

(Yaşanan pandemi sürecindeki karışıklık sebebiyle bildiri gönderimlerinde gecikmeler olabileceğini düşünerek özet gönderiminin son tarihini 19 Nisan’a çekmeye karar verdik. Haziran ayında geçekleşecek olan sempozyumumuzun online yapılma ihtimali bulunmaktadır. Bununla ilgili gelişmeler sosyal medya ve web sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak bu yıl ilk defa mekânla ilgili araştırma yapmış/yapmakta olan lisansüstü öğrencilerinin katılabildiği ulusal nitelikli bir sempozyum düzenliyoruz.

Sempozyumun temel amacı, farklı disiplinlerde yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin buluşabilmesini, kendi çalışmaları üzerine tartışabilmesini ve mekâna dair yaratıcı, nitelikli, güncel, eleştirel araştırmalar geliştirebilmesini teşvik etmektir. Buluştuğumuz düzlem mekân düzlemidir ve felsefeden sanata, haritacılıktan coğrafyaya, şehircilikten sosyolojiye her konuda yapılmış, mekânı odağına alan bütün araştırmalar bu sempozyumun çerçevesine girer.

SEMPOZYUM KURGUSU

Sempozyumun kurgusu, ilk gün bildirilerin sunulması, ikinci gün ise çalışmasının çeşitli aşamalarında bulunan öğrencilerin ilgili konudaki bir hocanın moderatörlüğünde yuvarlak masa etrafında tartışması şeklinde olacaktır. İlk aşamada tezini tamamlamış ya da tamamlamaya yakın araştırmacıların sunumuyla beslenen süreç, ikinci gün yuvarlak masalarda daha derinlemesine tartışma imkanı bularak devam edecektir. Böylelikle yalnızca lisansüstü öğrencilerinin birbirinden beslendiği bir kurgunun dışında, mekân çalışan ve kariyerinin faklı aşamalarında olan akademisyenlerin de birbirleriyle yeniden konuşma imkânı bulunduğu bir toplantı hedeflenmektedir.

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Lisansüstü çalışmalarını sürdüren ya da bitirmiş, mekân araştırmacılarının bildiri özetlerini sisteme şu link üzerinden yüklemeleri beklenmektedir. Bildiri özetleri, 250-300 kelime arasında olmalıdır. Özet, tezin hangi aşamada olduğunu belirtmeli, kullandığı kuramı, yöntemi ve sahanın detaylarını ve/veya kullandığı verilerin niteliğini aktaracak bir kapsamda ele alınmalıdır.

Bildiri özetleri sempozyum öncesinde pdf formatında sitede yayınlanacaktır. Tam metin gönderimi ise isteğe bağlıdır ve tam metin göndermek isteyenlerin linkteki formda ilgili kutucuğu işaretlemesi beklenmektedir.

Tam metinlerden seçilenler Tasarım+Kuram dergisinde hakem sürecinden geçtikten sonra basılacaktır.

Önemli Tarihler

19 Nisan 2020: Özetlerin son gönderim tarihi.

20 Mayıs 2020: Kabul edilen bildirilerin açıklanması.

19 Haziran 2020: Tam metinlerin yollanması.

BİLİM KURULU 2020 için TIKLAYIN

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Aksümer
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Aksel Enşici
Ar. Gör. Bengisu Ertek
Ar. Gör. Barış Göğüş
Ar. Gör. Elif Hant
Ar. Gör. Nahit Karaca
Ögr. Gör. Elif Karakoç

Anadolu Kültür ve Sanatı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (AKSAM) katkılarına teşekkür ederiz.