2022 Sempozyumu Hakkında

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak bu yıl üçüncü defa mekânla ilgili araştırma yapmış/yapmakta olan lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği ulusal nitelikli hakemli bir sempozyum düzenliyoruz.   

Günümüzde, mekânsal çalışmalar, giderek zenginleşen bir bilgi alanı haline gelmekte, “mekân teorisi” ve “mekân pratikleri” çerçevesinde özgün çalışmalara dönüşmekte, teori ve pratiğin birlikte ele alındığı, mekânı kırsal alan, kentsel alan, bölge, doğal çevre vb. ayrımlar olmaksızın daha geniş ve ilişkisel bir yaklaşımla, ekolojik, toplumsal ve ekonomik karşılıklarıyla birlikte ele alan bir literatür oluşmaktadır. Bu kapsamda ve mekânın çok disiplinli, çok boyutlu ve çok ölçekli olma özelliklerini öne çıkaran çalışmaları bir araya getirmeyi ve mekânsal çalışmalar literatürünü birbirinden öğrenen çalışmalarla zenginleştirmeyi ve daha görünür kılmayı hedefliyoruz.  

Bu bağlamda, Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu’nun temel amacı; farklı disiplinlerden mekân üzerine lisansüstü çalışmalar yapan öğrencilerin buluşabilmesini, kendi çalışmaları üzerine tartışabilmesini ve mekâna dair yaratıcı, nitelikli, güncel, eleştirel araştırmalar geliştirebilmesini teşvik etmektir.  

Bu yıl 3-7 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek sempozyum, yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, ilk araştırma bulguları elde edilmiş veya yakın zamanda tamamlanmış lisansüstü çalışmalar birer bildiri olarak sunulacaktır. Katılımcılardan gelen bildiri özetleri Sempozyumdan önce elektronik bildiri özeti kitabı olarak yayınlanacaktır. Ayrıca seçilen bildirilerden tematik kitap yapılabilecektir.  

Bildiri sunumlarına ayrılacak bu oturumların yanı sıra sempozyum öncesindeki hafta boyunca, lisansüstü tez sürecine katkıda bulunmak ve bu süreci farklı izleklerle yeniden düşünmek amacıyla çalıştaylar düzenlenecektir. Çalıştayların amacı, mekânsal çalışmalar yapan farklı alanlardaki katılımcıları birlikte araştırmaya, düşünmeye ve yazmaya teşvik etmek ve katılımcıların tez çalışmalarına yönelik pratik yarar sağlamaktır.  

Mekânsal çalışmalar üzerine yüksek lisans ve doktora tezi yazan tüm araştırmacıların başvurularına açık olan çalıştayların detayları ve kolaylaştırıcıları ilerleyen haftalarda duyurulacaktır.   

Sempozyuma kuramsal çerçevenizi, ayrıntılı yönteminizi ve bulgularınızı tartıştığınız 500 ila 700 kelime arası genişletilmiş bir özetle başvuru yapabilirsiniz. Çalışmanız Bilim Kurulu arasından 2 hakeme gönderilerek çift taraflı kör bir değerlendirmeye alınacaktır.   

Sempozyuma bildiri özeti başvurusu için şu linkteki formu doldurmanızı rica ederiz.  

Çalıştaya kesin katılım için başvurular çalıştay programı kesinleştikten sonra alınacaktır.    

E-posta aracılığıyla iletilen başvurular maalesef değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruyu yapmadan önce sık sorulan sorular sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.  

2022 DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan 

Prof. Dr. Arzu Başaran Uysal (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)  

Doç. Dr. Kevser Üstündağ 

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Aksümer 

Dr. Ar. Gör. Sinem Seçer Sipahi 

Dr. Ar. Gör. Arzu Erturan Topgül 

Ar. Gör. Bengisu Ertek

Ar. Gör. Elif Hant 

Ar. Gör. Albeniz Tuğçe Ezme Gürlek (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)  

Öğretim Gör. Elif Karakoç 

Yasemin Bahçekapılı 

Gizem Ak 

SEKRETERYA

Bilge Nisa Yılmaz 

Melahat İnce 

SEMPOZYUM ÜRÜNLERİ

2020 ÖZET KİTABI

2021 ÖZET KİTABI