ÖNEMLİ TARİHLER

2022 yılı sempozyumunda, lisansüstü çalışmalarını sürdüren ya da bitirmiş, mekân araştırmacılarının bildiri özetlerini sisteme şu link üzerinden yüklemeleri beklenmektedir. Bildiri özetleri sempozyum sırasında online kitap olarak yayınlanacaktır. Bu yıl tam metin kitabı basılmayacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER:  

Bildiri özeti başvuruları için son tarih: 24 Haziran 2022  

Bildiri sahiplerine dönüş için son tarih: En geç 18 Ağustos 2022 

Güncellenmiş bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 26 Ağustos 2022 

SEMPOZYUM: 3-7 Ekim 2022  

Sempozyum mekanı: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu