ÖNEMLİ TARİHLER

Lisansüstü çalışmalarını sürdüren ya da bitirmiş, mekân araştırmacılarının bildiri özetlerini sisteme şu link üzerinden yüklemeleri beklenmektedir. Bildiri özetleri sempozyum öncesinde pdf formatında sitede yayınlanacaktır. Tam metin gönderimi ise isteğe bağlıdır ve tam metin göndermek isteyenlerin linkteki formda ilgili kutucuğu işaretlemesi beklenmektedir.

Tam metinler online kitap olarak basılacaktır.

Önemli Tarihler

Bildiri özeti başvuruları için son tarih: 21 Haziran 2021

Bildiri sahiplerine dönüş için son tarih: 26 Temmuz 2021

Güncellenmiş bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 2 Ağustos 2021

Çalıştay başvuruları çalıştay programı kesinleştirildikten sonra alınacaktır.

Çalıştaylar: 20 – 24 Eylül 2021

Bildiri sunuşları: 25 ve 26 Eylül 2021

İsteğe bağlı tam metin bildirilerinin gönderimi için son tarih: 3 Ekim 2021