ÖNEMLİ TARİHLER

Lisansüstü çalışmalarını sürdüren ya da bitirmiş, mekân araştırmacılarının bildiri özetlerini sisteme şu link üzerinden yüklemeleri beklenmektedir. Bildiri özetleri sempozyum öncesinde pdf formatında sitede yayınlanacaktır. Tam metin gönderimi ise isteğe bağlıdır ve tam metin göndermek isteyenlerin linkteki formda ilgili kutucuğu işaretlemesi beklenmektedir.

Tam metinler online kitap olarak basılacaktır.

Önemli Tarihler

19 Nisan 2020: Özetlerin son gönderim tarihi.

20 Mayıs 2020: Kabul edilen bildirilerin açıklanması.

19 Haziran 2020: Tam metinlerin yollanması