Sık Sorulan Sorular

S. Bildiri özeti gönderebilmek için, mimarlık ya da şehir ve bölge planlama bölümlerinden mi olmak gerekiyor?  

C. Hayır, mekân konusunu odağına alarak lisansüstü çalışmalar yapanlar bu sempozyuma başvurabilir. Ancak yapılan çalışmanın tamamlanmış olması ya da araştırmanın ön bulgularına erişilmiş olması beklenmektedir.  

S. Sempozyumun niteliği nedir? 

C. Bu sempozyum bilim kurulundaki çeşitlilik sayesinde “ulusal sempozyum” kategorisinde değerlendirilebilecek özelliklere sahiptir. 

S. Lisans öğrenimimi başarıyla tamamladım. Bitirme ödevim/projem ile ilgili bildiri özeti gönderebilir miyim?  

C. Hayır, bu sempozyum lisansüstü çalışmalarını buluşturma amacını taşıyor. İlerideki sempozyumlarda görüşmeyi dileriz. 

S. Yüksek lisans öğrenimimin ders aşamasındayım. Bildiri özeti gönderebilir miyim? 

C. Hayır.  

S. Yüksek lisans / Doktora öğrenimimin tez aşamasındayım. Bildiri özeti gönderebilir miyim? 

C. Evet. Ancak yapılan araştırmanın ön bulgularına erişilmiş olması beklenmektedir. 

S. Yüksek lisans / Doktora  öğrenimimi başarıyla bitirdim. Mevcutta bir lisansüstü programa kayıtlı değilim. Bildiri özeti gönderebilir miyim?  

C. Evet, lisansüstü tezinizi son üç sene içinde bitirdiyseniz sempozyuma bitmiş teziniz hakkında bir özet ile başvuru yapabilirsiniz. 

S. Doktora öğrenimimin yeterlik aşamasındayım. Bildiri özeti gönderebilir miyim? 

C. Hayır. Ancak sempozyum kapsamında yapılacak olan çalıştaylara başvurabilirsiniz. Bu sayede lisansüstü çalışmaların birbirinden besleneceğini düşünüyoruz. 

S. Bildiri özeti göndermek istiyorum ancak sempozyumun çalıştay kısmına katılmak istemiyorum. Mümkün mü?  

C. Evet, yalnızca bildirinizi sunabilirsiniz. Bildiri özeti kabul edilenler çalıştaya katılmak zorunda değil. 

S. Bildiri özeti gönderirken, tez danışmanımın adını yazar olarak belirtmek zorunda mıyım?  

C. Hayır, bildiriyi ortak olarak hazırlamadıysanız yazmak zorunda değilsiniz.

S. Tez danışmanım, sempozyumun bilim kurulunda görev alıyor. Tezimle ilgili bir bildiri özeti gönderebilir miyim?  

C. Evet, gönderebilirsiniz, danışmanınızın ismini başvuru sırasında istediğimiz için değerlendirecek akademisyenleri ona göre seçeceğiz. 

S. Sempozyuma bildiri sahibi olarak katılmak için ücret ödemem gerekiyor mu?  

C. Hayır, hiçbir ücret ödemeniz gerekmiyor.  

S. Sempozyuma dinleyici olarak katılmak için ücret ödemem gerekiyor mu?  

C. Hayır, hiçbir ücret ödemeniz gerekmiyor.  

S. Bildiri özetim kabul edilirse yayınlanacak mı? 

C. Bildiri özetleri ISBN’e sahip online kitap olarak basılacaktır. 

S. Bildiri özetim kabul edilerek sempozyumda sunulmaya hak kazandığı takdirde tam metin istenilecek mi?  

C. Tam metin yollayıp yollamamak tercihe/isteğe bağlı. Yeterli sayıda nitelikli tam metin elimize ulaşırsa ulusal ya da alan indeksli dergilerden birinde özel sayı yapma imkânı doğabilir.