Sık Sorulan Sorular

S. Sempozyumdaki bildirilerin yayın koşulları ne olacaktır?

C. Sempozyum bildiri özetleri E-Kitap olarak yayınlanacaktır. Gönderilen tem metinler ise hakem sürecine girecek, seçilenler ise Tasarım+Kuram dergisinin ilerleyen sayılarında araştırma makalesi olarak yer alacaktır.

S. Bildiri özeti gönderebilmek için, mimarlık ya da şehir ve bölge planlama bölümlerinden mi olmak gerekiyor? 

C. Hayır, mekân konusunu odağına alarak lisansüstü çalışması yapmak bu sempozyuma başvurmak için yeterlidir.

S. Sempozyumun niteliği nedir?

C. Bu sempozyum bilim kurulundaki çeşitlilik sayesinde “ulusal sempozyum” kategorisinde değerlendirilebilecek özelliklere sahiptir.

S. Lisans öğrenimimi başarıyla tamamladım. Bitirme ödevim/projem ile ilgili bidiri özeti gönderebilir miyim? 

C. Hayır, bu sempozyum lisansüstü çalışmalarını buluşturma amacını taşıyor. İlerideki sempozyumlarda görüşmeyi dileriz.

S. Yüksek lisans öğrenimimin ders aşamasındayım. Bildiri özeti gönderebilir miyim?

C. Evet

S. Yüksek lisans / Doktora öğrenimimin tez aşamasındayım. Bildiri özeti gönderebilir miyim?

C. Evet 

S. Yüksek lisans / Doktora  öğrenimimi başarıyla bitirdim. Mevcutta bir lisansüstü programa kayıtlı değilim. Bildiri özeti gönderebilir miyim? 

C. Evet, lisansüstü tezini  bitirdiyseniz, sempozyuma bu bitmiş teziniz hakkında bir özet ile başvuru yapabilirsiniz.

S. Doktora öğrenimimin yeterlik aşamasındayım. Bildiri özeti gönderebilir miyim?

C. Evet, özellikle sempozyumun ikinci gününde yapılacak olan yuvarlak masada ilgili akademisyenlerden fikir alarak çalışmanızı geliştirmenisi tavsiye ederiz.

 S. Bildiri özeti göndermek istiyorum ancak sempozyumun çalıştay kısmına katılmak istemiyorum. Mümkün mü?

C. Evet, yalnızca bildirinizi sunabilirsiniz.

S. Bildiri özeti gönderirken, tez danışmanımın adını yazar olarak belirtmek zorunda mıyım? 

C. Hayır, bildiriyi ortak olarak hazırlamadıysanız yazmak zorunda değilsiniz.

S. Lisansüstü çalışmamın çok başındayım. Bildiri özetimin yetersiz bulunacağından korkuyorum. Yine de ikinci günkü çalıştaya katılmak istiyorum. Bu mümkün mü?

C. Evet, bildiri özeti yollayan herkes, özeti sunuş için seçilmese bile ikinci gün yapılacak olan çalıştaya katılabilecek. Bu sayede lisansüstü çalışmaların birbirinden beseleneceğini düşünüyoruz.

S. Tez danışmanım, sempozyumun bilim kurulunda görev alıyor. Tezimle ilgili bir bildiri özeti gönderebilir miyim? 

C. Evet, gönderebilirsiniz, danışmanınızın ismini başvuru sırasında istediğimiz için değerlendirecek akademisyenleri ona göre seçeceğiz.

S. Sempozyuma bildiri sahibi olarak katılmak için ücret ödemem gerekiyor mu? 

C. Hayır, hiçbir ücret ödemeniz gerekmiyor. 

S. Bildirimi hangi dilde hazırlamalıyım?

C. İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlayabilirsiniz.

S. Sempozyuma dinleyici olarak katılmak için ücret ödemem gerekiyor mu? 

C. Hayır, hiçbir ücret ödemeniz gerekmiyor. 

S. Bildiri özetim kabul edilirse yayınlanacak mı?

C. Bildiri özetleri ISBN’e sahip online kitap olarak basılacaktır.

S. Bildiri özetim kabul edilerek sempozyumda sunulmaya hak kazandığı takdirde tam metin istenilecek mi? 

C. Tam metin yollayıp yollamamak size kalmış. Tam metinler ISBN’li online kitap olarak basılacaktır. Bunun yanı sıra, yeterince nitelikli tam metin elimize ulaşırsa ulusal ya da alan indeksli dergilerden birinde özel sayı yapma imkânı doğabilir.

S. Lisansüstü öğrencisiyim, lisansüstü araştırmam dışında yürüttüğüm / içinde bulunduğum başka bir araştırma hakkında sunum yapabilir miyim?

C. Lisansüstü öğrencilerinin yürüttükleri tez dışı akademik araştırmaları sunmaları da bu sempozyum için uygundur. Öğrencilerin içinde bulundukları ancak başka akademisyenler tarafından yürütülen projelerle ilgili de sunum yapmak mümkündür. Bu durumda editörler kurulu proje ekibinin onayının alındığı ön kabulüyle çalışmayı değerlendirmeye alacaktır.