Sempozyum ve Çalıştay Programı

Aşağıdaki görseli tıklayarak sempozyum broşürünü ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

Sempozyum Çalıştaylarına Davet

(Başvuru için tıklayabilirsiniz.)


II. Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu içinde bu sene katılımcıların da talepleri toplanarak araştırma sorusu-yöntem-saha ilişkisi, saha çalışması, yazma ve araştırma etiği üzerine çalıştaylar organize edilmiştir. Konusunda deneyimli akademisyenlerin davet edildiği bu çalıştaylarda, hem konuya ilişkin kısa seminerler, hem de birbirimizin deneyimlerinden öğrenebileceğimiz tartışma seansları öngörülmüştür. 

Hakan Yücel, Gizem Aksümer Kaynarca ve Sinem Seçer Sipahi tarafından yürütülen ‘Saha Deneyimleri ve Araştırma Pratikleri Çalıştayı’nda lisansüstü tez çalışmasını saha araştırması yaparak tamamlamış ya da saha yapmayı düşünen ama henüz alana çıkmamış araştırmacıların ortak bir tartışma platformunda buluşması amaçlanmıştır. Bir araştırmanın araştırma sorusu kurgulama, saha çalışması yapma, sahada kullanılan araştırma ve analiz yöntemlerine karar verme aşamaları yürütücüler tarafından ortaya konacak ‘sorular’ çerçevesinde hep birlikte tartışılacak, ayrıca bu konularda katılımcıların birbirleriyle saha deneyimleri, sahada çıkabilecek sorunlara pratik çözümler ve stratejileri paylaşabilecekleri daha küçük gruplarla çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Murat Cemal Yalçıntan yürütücülüğünde düzenlenen ‘‘Nasıl Yazmalı?” Çalıştayı içinde Dikmen Bezmez ‘Literatür Tarama Deneyimleri’; Duygu Paçalı ise ‘Uluslararası Akademik Dergilerde Yayın Yapmak’ üzerine sunumlar gerçekleştirecektir. Davetli konuşmacılar Fuat Ercan akademik metin, Fuat Sevimay ise edebi metin yazımına dair deneyimlerini paylaşacaktır. Atölye kapsamında araştırmaların okurları ile buluşmasını sağlayan ama araştırmacının en zorlandığı aşamalardan birisi olan ‘yazmak’ eylemine heyecanlı bir yaratma süreci olarak bakmanın yolları aranacak, deneyimler paylaşılacaktır. 

Hürriyet Gülsün Öğdül yürütücü, Karun Çekem ve Yıldırım Şentürk’ün davetli konuşmacı olduğu ‘Akademik Çalışmalarda ve Araştırma Pratiğinde Etik Çalıştayı’nda ise tez yazma ve araştırma pratiklerini bilimsel etik çerçevesinde katılımcılarla beraber düşünmek, tartışmak hedeflenmektedir. 

Çalıştaylar aracılığıyla mimarlık, planlama, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi gibi farklı disiplinden genç araştırmacıları bir araya getirerek birlikte düşünmeyi, araştırma yapmaya dair sorunlarımızı, çekincelerimizi, heyecanlarımızı paylaşabileceğimiz tartışma odaklı bir platform sunmak isteriz. Mekansal pratikleri odağına alan, lisansüstü düzeydeki bütün araştırmacıların katılımıyla zenginleşecek olan çalıştaylarda sizleri aramızda görmekten mutlu olacağız. 

Başvuru için formu 15 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar doldurmanızı rica ederiz. Birden fazla çalıştaya katılım sağlayabilirsiniz. 

Özet Program Hazırlanıyor…

II. ULUSAL LİSANSÜSTÜ MEKÂNSAL ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU’NA DAVET

Özet Program Hazırlanıyor…

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak bu yıl ikinci defa mekânla ilgili araştırma yapmış/yapmakta olan lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği ulusal nitelikli bir sempozyum düzenliyoruz.  

Günümüzde, mekânsal çalışmalar, giderek zenginleşen bir bilgi alanı haline gelmekte, “mekân teorisi” ve “mekân pratikleri” çerçevesinde özgün çalışmalara dönüşmekte, teori ve pratiğin birlikte ele alındığı, mekânı kırsal alan, kentsel alan, bölge, doğal çevre vb. ayrımlar olmaksızın daha geniş ve ilişkisel bir yaklaşımla, toplumsal ve ekonomik karşılıklarıyla ve iklim krizi ile ertelenemeyecek hale gelen çevresel / ekolojik meselelerle birlikte ele alan bir literatür oluşmaktadır. Bu kapsamda ve mekânın çok disiplinli, çok boyutlu ve çok ölçekli olma özelliklerini öne çıkaran çalışmaları bir araya getirmeyi ve mekânsal çalışmalar literatürünü birbirinden öğrenen çalışmalarla zenginleştirmeyi ve daha görünür kılmayı hedefliyoruz. 

Bu bağlamda, Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu’nun temel amacı; farklı disiplinlerden mekân üzerine lisansüstü çalışmalar yapan öğrencilerin buluşabilmesini, kendi çalışmaları üzerine tartışabilmesini ve mekâna dair yaratıcı, nitelikli, güncel, eleştirel araştırmalar geliştirebilmesini teşvik etmek olarak formüle edilebilir. 

Bu yıl 25 ve 26 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek sempozyum, içinde bulunduğumuz pandemi koşullarının belirsizliği sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, ilk araştırma bulguları elde edilmiş veya yakın zamanda tamamlanmış lisansüstü çalışmalar birer bildiri olarak sunulacaktır. Katılımcılardan gelen bildiri özetleri Sempozyumdan önce elektronik bildiri özeti kitabı olarak yayınlanacaktır. Ayrıca seçilen bildirilerden tematik kitap yapılabilecektir. 

Bildiri sunumlarına ayrılacak bu oturumların yanı sıra sempozyum öncesindeki hafta boyunca, lisansüstü tez sürecine katkıda bulunmak ve bu süreci farklı izleklerle yeniden düşünmek amacıyla çalıştaylar düzenlenecektir. Tezin kendisini bir araştırma alanı olarak kavramak isteyen çalıştayların odağını tez önerisi geliştirme, araştırma süreci, araştırma yöntemi, araştırma sahası, literatür tarama, yazma süreci ve araştırma etiği gibi başlıklar oluşturacaktır. Çalıştayların amacı, mekânsal çalışmalar yapan farklı alanlardaki katılımcıları birlikte araştırmaya, düşünmeye ve yazmaya teşvik etmektir. Çalıştaylar, katılımcıların tez çalışmalarına yönelik pratik yararlar hedeflerken, tez sürecine ilişkin deneyimleri ve geliştirilen taktikleri paylaşmaya ve tez süreci üzerinden ortaklık kurmaya davet eder. Mekânsal çalışmalar üzerine yüksek lisans ve doktora tezi yazan tüm araştırmacıların başvurularına açık olan çalıştayların detayları ve kolaylaştırıcıları ilerleyen haftalarda duyurulacaktır.  

Sempozyuma kuramsal çerçevenizi, ayrıntılı yönteminizi ve bulgularınızı tartıştığınız 500 ila 800 kelime arası genişletilmiş bir özetle başvuru yapabilirsiniz. Çalışmanız Bilim Kurulu arasından 2 hakeme gönderilerek çift taraflı kör bir değerlendirmeye alınacaktır.  

Sempozyuma bildiri özeti başvurusu için şu linkteki formu doldurmanızı rica ederiz. 

Çalıştaya kesin katılım için başvurular çalıştay programı kesinleştikten sonra alınacaktır.   

E-posta aracılığıyla iletilen başvurular maalesef değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruyu yapmadan önce sık sorulan sorular sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. 

ÖNEMLİ TARİHLER: 

Bildiri özeti başvuruları için son tarih: 28 Haziran 2021  

Bildiri sahiplerine dönüş için son tarih: 26 Temmuz 2021  

Güncellenmiş bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 2 Ağustos 2021  

Çalıştay başvuruları çalıştay programı kesinleştirildikten sonra alınacaktır. 

Çalıştaylar: 20 – 24 Eylül 2021 

Bildiri sunuşları: 25 ve 26 Eylül 2021  

İsteğe bağlı tam metin bildirilerinin gönderimi için son tarih: 3 Ekim 2021  

Sempozyum sosyal medya hesapları: web sitesiinstagramfacebooktwitter 

I. Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyum ürünlerini aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz: 

İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz. 

Sempozyum Düzenleme Kurulu 

Tasarım + Kuram Dergisi için Tam Metin Değerlendirmeleri Başladı!

Sempozyumda seçilen tam metinler Tasarım + Kuram dergisinin Mart 2021 sayısında çıkacak özel dosyada yayınlanmak üzere hakem değerlendirmesine girecektir. Bu süreç şimdiden başladı ve özel dosya için hakem değerlendirmesine alınacak bildiri tam metinleri seçildi.

Özel dosyada, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Aksel Enşici, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Aksümer, Ar. Gör. Dr. Kumru Çılgın ve Ar. Gör. Dr. Tuğçe Tezer editör, Ar. Gör. Elif Hant ise editör yardımcısı olarak görev almaktadır.

2020 BİLDİRİ ÖZET KİTABI YAYINLANDI

2020 // SEMPOZYUM PROGRAMI VE VİDEOLAR

Sempozyuma gelen videolar kanalımıza yüklenmiş, yayına açılmıştır. Bildiri videolarını kanalımızdan izleyip, soru ve katkılarınızı iletmeniz bizler için çok değerli. Farklı oturumlara aşağıdaki oturumların linklerinden erişebilirsiniz.

Oturum 1: Mekânsal Değişme

Oturum 2: Mekânda Politika ve Mücadele

Oturum 3: Toplumsal Cinsiyet

Oturum 4: Doğa ve Mekan İlişkisi

Oturum 5: Hareket Mekânları

Oturum 6: Mekân ve Temsil

Oturum 7: Mekân Tasarımı ve Yaşam Kalitesi

Oturum 8: Mekânı Tasarlamak

SEMPOZYUM PROGRAMIMIZ KESİNLEŞMİŞTİR. VİDEOLAR YOUTUBE KANALINDA

Sempozyum programımıza kesinleşmiştir.

12-13 Haziran 2020 tarihlerinde bildirilerin 20 dakikalık (en fazla) sunum videoları oturumlar halinde YouTube üzerinden paylaşılacak ve dinleyicilerin erişimine açık olarak sunulacaktır. 

19-20 Haziran 2020 tarihlerinde ise canlı olarak soru ve cevap seansları gerçekleştirilecektir. Bildiri sahipleri ve moderatörlerin katılacağı ZOOM toplantısı olarak düzenlenecek bu oturumlar eşzamanlı olarak https://www.youtube.com/c/MSGSUsehirvebolgeplanlamabolumu kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. 

19-20 Haziran tarihlerindeki oturumlarda bildiri sahiplerinin bildirilerini 3 dakikada kısaca açıklamasının ardından canlı yayında veya YouTube kanalında sorulan sorulara yanıt vermeleri beklenecektir.

Program

TAM METİNLERDEN SEÇİLENLER TASARIM+KURAM DERGİSİNDE YAYINLANACAKTIR

Bildiri tam metinleri kör hakem sürecinden geçtikten sonra seçilenler Tasarım+Kuram dergisinde yayınlanacaktır. Derginin bütün sayılarını incelemek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

SEMPOZYUM ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu çevrimiçi ortamda düzenlenecektir. 

12-13 Haziran 2020 tarihlerinde bizlere iletilen 20 dakikalık (en fazla) sunum videoları oturumlar halinde YouTube üzerinden paylaşılacak ve dinleyicilerin erişimine açık olarak sunulacaktır. Bu aşamada izleyicilerden sorular alınabilecektir.

19-20 Haziran 2020 tarihlerinde ise canlı olarak soru ve cevap seansları gerçekleştirilecektir. Bildiri sahipleri ve moderatörlerin katılacağı ZOOM toplantısı olarak düzenlenecek bu oturumlar eşzamanlı olarak

https://www.youtube.com/c/MSGSUsehirvebolgeplanlamabolumu kanalından

canlı olarak yayınlanacaktır. 

Bildiri sahiplerinin bildirilerini 3 dakikada kısaca açıklamasının ardından canlı yayında veya YouTube kanalında sorulan sorulara yanıt vermeleri beklenecektir.

2020 // ULUSAL LİSANSÜSTÜ MEKÂNSAL ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

(Yaşanan pandemi sürecindeki karışıklık sebebiyle bildiri gönderimlerinde gecikmeler olabileceğini düşünerek özet gönderiminin son tarihini 19 Nisan’a çekmeye karar verdik. Haziran ayında geçekleşecek olan sempozyumumuzun online yapılma ihtimali bulunmaktadır. Bununla ilgili gelişmeler sosyal medya ve web sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak bu yıl ilk defa mekânla ilgili araştırma yapmış/yapmakta olan lisansüstü öğrencilerinin katılabildiği ulusal nitelikli bir sempozyum düzenliyoruz.

Sempozyumun temel amacı, farklı disiplinlerde yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin buluşabilmesini, kendi çalışmaları üzerine tartışabilmesini ve mekâna dair yaratıcı, nitelikli, güncel, eleştirel araştırmalar geliştirebilmesini teşvik etmektir. Buluştuğumuz düzlem mekân düzlemidir ve felsefeden sanata, haritacılıktan coğrafyaya, şehircilikten sosyolojiye her konuda yapılmış, mekânı odağına alan bütün araştırmalar bu sempozyumun çerçevesine girer.

SEMPOZYUM KURGUSU

Sempozyumun kurgusu, ilk gün bildirilerin sunulması, ikinci gün ise çalışmasının çeşitli aşamalarında bulunan öğrencilerin ilgili konudaki bir hocanın moderatörlüğünde yuvarlak masa etrafında tartışması şeklinde olacaktır. İlk aşamada tezini tamamlamış ya da tamamlamaya yakın araştırmacıların sunumuyla beslenen süreç, ikinci gün yuvarlak masalarda daha derinlemesine tartışma imkanı bularak devam edecektir. Böylelikle yalnızca lisansüstü öğrencilerinin birbirinden beslendiği bir kurgunun dışında, mekân çalışan ve kariyerinin faklı aşamalarında olan akademisyenlerin de birbirleriyle yeniden konuşma imkânı bulunduğu bir toplantı hedeflenmektedir.

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Lisansüstü çalışmalarını sürdüren ya da bitirmiş, mekân araştırmacılarının bildiri özetlerini sisteme şu link üzerinden yüklemeleri beklenmektedir. Bildiri özetleri, 250-300 kelime arasında olmalıdır. Özet, tezin hangi aşamada olduğunu belirtmeli, kullandığı kuramı, yöntemi ve sahanın detaylarını ve/veya kullandığı verilerin niteliğini aktaracak bir kapsamda ele alınmalıdır.

Bildiri özetleri sempozyum öncesinde pdf formatında sitede yayınlanacaktır. Tam metin gönderimi ise isteğe bağlıdır ve tam metin göndermek isteyenlerin linkteki formda ilgili kutucuğu işaretlemesi beklenmektedir.

Tam metinlerden seçilenler Tasarım+Kuram dergisinde hakem sürecinden geçtikten sonra basılacaktır.

Önemli Tarihler

19 Nisan 2020: Özetlerin son gönderim tarihi.

20 Mayıs 2020: Kabul edilen bildirilerin açıklanması.

19 Haziran 2020: Tam metinlerin yollanması.

BİLİM KURULU 2020 için TIKLAYIN

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Aksümer
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Aksel Enşici
Ar. Gör. Bengisu Ertek
Ar. Gör. Barış Göğüş
Ar. Gör. Elif Hant
Ar. Gör. Nahit Karaca
Ögr. Gör. Elif Karakoç

Anadolu Kültür ve Sanatı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (AKSAM) katkılarına teşekkür ederiz.